Vaskeri – fælles

Det fremgår af Ad pkt. 11 Eventuelt i referatet af generalforsamlingen i 2009, hvor ejerforeningen havde indgået aftale om at overtage driften af vaskeriet, at vaskeriet ”som udgangspunkt fortsat skal hvile i sig selv inkl. husleje, forbrug og reparation/fornyelse. ”
Adgangen til vaskeriet er gennem den sidste dør til højre for opgang E for enden af huset ved rampen. Gå én etage ned og forbi indgangen til Rema 1000’s parkeringskælder. Nøglen til vaskeriet er den nøgle, der er mrk. ”B”.
Vaskeriet har to forholdsvis nye vaskemaskiner af mrk. Miele. De er til 8 kg. tøj. Endvidere er der en centrifuge og to gamle tørretumblere. Til hver lejlighed hører en ”vaskebrik”, som bruges ved betaling for vask og tørring, idet vaskeriet er ”pengefrit”. Betaling for den enkelte ejers brug af vaskeriet bliver opkrævet over fællesudgifterne.

Priser:
• Vask 25 kr.
• Centrifugen er gratis
• Tørring 1,5 kr. for 3 min.

Priserne er fastsat på baggrund af, at vaskeriet skal hvile i sig selv. Regnskabet for vaskeriet fremgår af en note til årsrapporten.

Vaskeriet kan benyttes i tidsrummet
Vaskeriet kan benyttes hele døgnet. De to vaskemaskiner kan reserveres på vaskemaskinen til venstre fra kl. 9:00 – 19:30. En vasketur er på 1½ time. Bliver vaskemaskinen ikke brugt, bliver reservationen slettet efter 15 minutter. Det er
ikke muligt at reservere via internettet.

Problemer
Kontakt venligst Taga Ejendomsservice v/ vicevært Steffen Petersen mobil tlf. 26840084 fra 8:00 – 15:00, hvis der er problemer med maskinerne. Send evt. en sms.

Oprydning i vaskeriet
Brugerne skal rydde op efter sig selv, dvs.:
• Tømme vaskemaskiner og tørretumblere og tage alt deres tøj med
• Tørre maskiner og borde af
• Undlade at spilde sæber og tørre af, hvis det alligevel sker. – Sæberester på displayet kan stoppe vaskemaskinen
• Rengøre sæbebeholderne
• Rengøre filtrene under tørretumblerne