Udlejning

  • I forbindelse med udlejning, skal følgende opfyldes:
    Ifølge § 6, stk.1, i vedtægterne må en ejerlejlighed kun benyttes til helårsbeboelse for et antal personer, hvor antallet af beboere ikke overstiger én person pr. husrum, eller for en familie bestående af højst to voksne og to umyndige børn. Der henvises til vedtægterne.
  • Udlejer skal fremsende lejekontrakten og oplysninger til administrator, der godkender den på bestyrelsens vegne inden for en frist af én måned. Følgende oplysninger skal fremgå: Udlejers navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer, samt lejers navn og tidligere adresse. Denne mail adresse kan benyttes:  qa@qvortrup-adm.dk
  • Det er vigtigt at bestyrelsen, at administrationen får besked om udlejningen. Hvis der opstår problemer i forbindelse med udlejningen eller andre problemer skal administrationen eller bestyrelsen kunne kontakte ejeren hurtigt og direkte.
  • I lejekontrakten bør indføres en passus om, at lejer er forpligtet til at gøre sig bekendt med og følge vedtægterne såvel som husordenen.
  • Udlejer bør udlevere husordenen til lejer.

Der henvises i øvrigt til hele § 6 i vedtægterne.
Hvis du påtænker at udleje din ejerlejlighed – måske fordi du rejser til udlandet et år eller lignende – er det vigtigt at finde en lejer der ikke giver problemer i forhold til naboer i ejendommen.