Information om potentiel luft i radiatorer og manglende tryk i vandhaner/brusere

Bestyrelsen Ukategoriseret Leave a Comment

Til beboerne i E/F Valby Centret III

OBS: Det er ikke længere muligt at indlevere sedler til udbedring af problemer med vand- og varmeforsyningen. Fremadrettede problemer håndteres jf. den eksisterende praksis som findes i vedtægterne

Renovering af varmecentralen – evt. problemer med vand- og varmeforsyningen
Renoveringen af varmecentralen, som udføres af vvs-firmaet De Blå Mænd, skrider planmæssigt frem. Til den kommende weekend vil der være varme på radiatorerne igen. Dog vil varmen til at starte med måske ikke være helt korrekt i forhold til udetemperaturen – dette skyldes, at automatikken, der skal styre varmen, først indreguleres lidt senere i oktober.
Da varmeanlægget har været tappet ned i forbindelse med arbejderne i varmecentralen, og der snart vil blive fyldt vand på igen, kan der let komme luft i anlægget, som nogle steder kan blokere for varmetilførslen til radiatorerne. Der vil blive installeret en såkaldt aflufter i varmecentralen, som så at sige hiver luften ud af centralvarmevandet, men udluft også gerne selv dine radiatorer vha. luftskruerne. Husk at have en klud under, når du udlufter.
Hvis du ikke kan åbne luftskruen, bedes du lægge en seddel i varmemester Steffen Petersens postkasse i opgang E. Sedlerne viderebringes til vvs-firmaet, som samler op og kommer på besøg hos dig i løbet af nogle dage. Oplys venligst dit telefonnummer på sedlen.
Der skal også laves om på vandinstallationen i varmecentralen – dette vil ske i løbet af uge 40 og 41. Der kan forekomme driftsforstyrrelse på vandforsyningen, og i nogle tilfælde allerede fra morgenstunden af (fra kl. 07). VVS-firmaet vil informere med opslag på opgangsdørene.
Når der åbnes og lukkes for vandet og ændres på bl.a. rørene i centralen, kan kalk- og rustskaller løsrive sig og sætte sig i vandhanerne, så vandet ikke løber helt så hurtigt. I de fleste tilfælde vil det være sien på tuden, der er stoppet – den renses let ved at skrue den af og skylle kalk- og rust-stykker ud. Det er formålstjenligt ved samme lejlighed at lade den ligge i eddike natten over for afkalkning.
Hjælper dette ikke på vandtrykket, bedes man – lige som med luften i radiatorerne – lægge en seddel i vicevært Steffen Petersens postkasse – så skal VVS-firmaet nok se på det.
Det vil i byggeperioden være De Blå Mænd, man skal kontakte, hvis der mangler varme eller vand uden for normal arbejdstid. De Blå Mænd har tlf. 70 25 25 90 og vagt-telefon 38 89 08 89.
Vi håber, der er forståelse for de driftsforstyrrelser, som renoveringen medfører. Alt skulle gerne fungere upåklageligt igen efter uge 42.

Med venlig hilsen
Bang & Beenfeldt A/S
Jens Voergaard
Civilingeniør
VVS & Energi

København d. 27. september 2018

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *