Indeklima

Ventilation/udsugning
Ejendommen har et centralt udsugningsanlæg, der – udover udluftning – sørger for frisk luft i lejlighederne. Forudsætningen for, at anlægget virker, som det skal, er, at ejerne ikke installerer mekanisk ventilation til det nuværende kollektive ventilationsanlæg, idet det kan skabe ubalance i systemet. Alle ejere, også nye ejere opfordres derfor til at sikre, at der ikke er mekanisk ventilation i deres lejlighed, idet den centrale udsugning kun fungerer gennem det centrale ventilationsanlæg både i køkkenet og badeværelset.
Det fremgår af punktet ”Emhætter” i husordenen, at det af hensyn til det fælles udsugningsanlæg fra køkken og badeværelse ikke er tilladt at have installeret, opsætte eller anvende emhætter med tilslutning til fællesanlægget i lejligheden. Emhætter med recirkulation må gerne benyttes.

Udluftning
For at undgå indeklimaproblemer er det desuden vigtigt at lufte godt ud i lejligheden. Forbrugerrådet og indeklimaeksperter anbefaler, at man lufter grundigt ud – helst som gennemtræk – mindst to gange 10 min. hvert døgn. Herved undgås problemer med for høj luftfugtighed og de gener, som høj luftfugtighed kan medføre f.eks. skimmelsvamp. Hvis vinduerne dugger indvendigt er luftfugtigheden i lejligheden for høj, og der bør luftes ud til duggen forsvinder.
Det kan oplyses, at det er normalt, at energiruder kan dugge udvendigt (specielt om morgenen) under kraftige temperatursvingninger. Duggen forsvinder hurtigt af sig selv.

Åbne vinduer
Vinduerne bør lukkes eller låses i udluftningsposition, når man forlader lejligheden for at undgå problemer ved kraftig storm.