Fælles arelaer

Ejerforeningens grundareal m.v.
Ejerforeningen Valby Centret III er beliggende på matrikel nr. 2113 Valby, der dels omfatter det bebyggede grundareal (vores ejendom Søndre Fasanvej 94A-E) dels 6 m meter ud fra den vestlige facade. De omkringliggende arealer ejes af andre. Det gælder gangdækket, rampen, trapperne og solterrassen, der
danner tag over Dagtilbuddet og Bokseinstituttet.

Tinglyst deklaration
Deklaration af 1. juni 1977 tinglyst på matrikel nr. 35a, 36 og 1714 giver ejerlejlighedsejerne i Ejerforeningen Valby Centret III
1. Færdselsadgang over de nævnte matrikler ad de anlagte adgangsforbindelser og vejramper m.v.
2. Adgang til at opholde sig på solterrassen mod at deltage forholdsmæssigt i renholdelsen.
3. Adgang og pligt til at modtage varme fra varmecentralen, der er beliggeende på matrikel nr. 1714.
(Der er stadig varmecentral, men varmen leveres nu af Københavns Kommune og afregnes efter
særskilt måler.)
4. Adgang til at benytte vaskeriet, der er beliggende på matrikel nr. 1714. (Vederlaget fastsættes af vaskeriets administrator ud fra et princip om, at vaskeriet skal hvile i sig selv.) Der er senere indgået aftale om, at det er Ejerforeningen Valby Centret III, der har overtaget den daglige drift.

Orden
Ejerforeningen forestår renholdelsen af gangdækket. Det siger sig selv, at ejerforeningens medlemmer,
eventuelle lejere og deres gæster skal tage hensyn og undlade at smide affald, herunder cigaretskod på gangdækket, i indgangspartierne, opgangene og i blomsterkummerne. De er ikke til at sidde på, da planterne ofte bliver beskadiget. Vi bør også undlade at støje på gangdækket, i indgangspartierne og i
opgangene. Hundeluftning på gangdækket og i indgangspartierne er ikke tilladt.
Parkering på gangdækket er ikke tilladt. Se afsnittet herom.

Hoveddørene
Sørg for at hoveddørene og dørene til pulterrumsgangene er lukket og låst. Det nedsætter risikoen for
tyverier.