Akut skade – håndværkere

Hvis du har en akut skade

Tilkald af håndværkere er for regning af den ejer, der tilkalder håndværkeren. Det er ejerforeningens vicevært TAGA Ejendomsservice v/Steffen Petersen, der tilkalder og har forbindelsen til ejendommens håndværkere for ejendommens regning.
Ved akut skade, som for eksempel oversvømmelse, der skal udbedres så hurtigt som muligt, og hvor man ikke kan få fat i Steffen Petersen, kan ejeren selv tilkalde håndværkere. Ejeren skal straks give Steffen Petersen og administrationen besked. Er det en skade, som ejeren selv skal betale, bliver regningen faktureret til ejeren.

Tilkald af håndværkere

For unødvendige opkald eller iværksatte udbedringsarbejder, som er ejen­dommen uvedkommende, vil udgiften bli­ve faktureret direkte til den pågældende rekvirent (ejer). Det bemærkes, at fakturaen ved ud­kald uden for normal arbejdstid vil blive påført et be­tydeligt vagttillæg.

Planlagt vandlukning i forbindelse med individuelle arbejder i lejlighederne må kun foretages efter forudgående af­ta­le med ejendommens vicevært. Ved planlagt arbejde, skal ejeren give oplysning om arbejdet ved opslag i opgangene senest dagen før luk­ning, så vidt det er muligt også om varighed for lukning. Det henstilles i den forbindelse, at ejerne an­ven­der ejendommens faste VVS-installatør, Dan Rasmussen, på grund af dennes kendskab til installationerne.