Affald

Det er vigtigt, at beboerne håndterer affald korrekt for

• At undgå tilstoppede skakter,
• At holde orden og undgå rod på ejerforeningens område. Det gælder også blomsterkummerne.
• At renovationsvognene vil afhente affaldet.
• At undgå at nogen kommer til skade (Viceværten er flere gange kommet til skade pga. glas i køkkenaffaldet.) Det er uacceptabelt.
• Adgang til affaldscontainerne i den nederste P – kælder
• De store affaldscontainere står i den nederste P – Kælder i det hjørne, hvor Lidl er. Brug vaskerinøglen mrk. ”B” og gå ned af trappen over for opgang A, gå gennem døren ved brug af ”vaskerinøglen” mrk. ”B”, fortsæt gennem den næste dør ved brug af samme nøgle og drej til venstre ned ad rampen. Containerne står i det fjerneste hjørne.

Den nærmeste container
• Den nærmeste container er kun til dagrenovation (køkkenaffald, der ikke er bioaffald, pap, småt brændbart, men ikke storskrald).

De fire smalle containere til bioaffald
De fire smalle containere står op af den samme mur, som de øvrige containere. De står til højre for den udgang/dør, der fører op af trappen i Søndre Fasanvej 90 og ud til Søndre Fasanvej mellem Lidl og Rema 1000.

Bioaffald
Der henvises til den brochure, som Københavns Kommune vedlagde de grønne affaldsspande. Endvidere henvises til det nedenfor indsatte link. Af dette link fremgår det, hvad der er bioaffald: https://www.domea.dk/afdelinger/haragergaard2/Beboermappen/Documents/affaldssortering.pdf

Den fjerneste container
• Den fjerneste container er kun til storskrald (stort brandbart, møbler, jern, andre metaller). Det står på den.
• Metalburet til store el-artikler TV, radio, computer/PC, lamper, køleskabe, fryser, komfur og ledninger

Køkkenaffald
Det køkkenaffald, der må komme i affaldsskakterne, er det køkkenaffald, der ikke er bioaffald.

• Køkkenaffald er madrester, emballage fra mad m.v.
• NB! Skakten er KUN til almindeligt køkkenaffald.
• Affaldsposerne skal lukkes forsvarligt.
• Affaldsposerne skal passe til skakten. Er de for store, kan skaktrøret blive tilstoppet.
• Skarpe kanter på dåser og dåselåg skal pakkes ind.
Skakten er IKKE til andet end køkkenaffald, så som aviser & ugeblade, der skal i papircontainerne på gangdækket
• Glas, der skal i glascontainere, se nedenfor
• Diverse karton og emllbaer skal i den hvide affaldscontainer i den nederste P-kælder

Farligt affald, medicinrester
• Københavns Kommune afhenter en tirsdag aften hver måned diverse farligt affald så som maling, kemikalier, kosmetikrester mv. på Valby Tingsted. Se datoer på Københavns Kommunes hjemmeside.
• Medicinrester skal afleveres på apoteket.

Aviser, uge- og månedsbladeblade:
• Aviser og ugeblade mv. skal lægges i papir-containere på fodgængerdækket.

Pap, karton og lignende
• Pap, karton og lignende skal smides i den hvide container i den nederste parkeringskælder.

Batterier:
Batterier skal lægges i batteri – containerne på fodgængerdækket

Glas:
Der står en glas-container foran Rema 1000 til vin-, spiritus – og saftflasker o. lign. syltetøjsglas, pestoglas m.v.

Glascontaineren er IKKE til
• Krystalglas
• Drikkeglas
• Elektriske pærer
• Porcelæn, keramik
• Andre slags glas pakkes forsvarligt ind og smides direkte i den hvide container i den nederste P – kælder

Elektronik:
• Små elektriske artikler lægges i buret sammen med store el-artikler
• Hård plast
• Pt. har vi ikke en særskilt container.

Metal
Pt. har vi ikke er særskilt container.

Stort & småt brandbart:
Stort og småt brandbart smides i den stor container i den nederste P – kælder. Det er fx.
• Tom emballage
• Tøj – Giv evt. til genbrug
• Fodtøj – Giv evt. til genbrug
• Andre brandbare genstande

Møbler
• Mindre møbler kan smides i containeren eller stilles ved siden af. Store møbler kan afleveres på en genbrugsstation.
• Køleskabe, komfurer kan formentlig stilles ved affaldscontainerne, men kan også afleveres på en genbrugsstation.
• Byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen Kulbanevej 4 eller en anden genbrugsstation.